English繁體版簡體版回首頁聯絡我們

 

 

 

 

公司名稱:
聯絡人:
電話:
電子信箱:
認證圖片:
  請輸入左邊圖片資料
諮詢內容:

 

 

 

TEL:+886-4-2358-8169
+886-4-2358-4659 FAX:+886-4-2350-2959
•金寶泰食品機械有限公司
•JIN BAO TAY FOOD MACHINERY CO., LTD
•瀏覽人次:
•地址:台中市工業區41路5-2號
•NO.5-2,41 RD., INDUSTRIAL DISTRICT,SHITUN DISRICT,TAICHUNG, TAIWAN,R.O.C.

資訊系統維護:大傳數位科技•服務專線:886-4-24731068Skype: dahw17